O společnosti

Pošumaví, a. s. je zemědělskou společností, která hospodaří na celkové výměře 1320 ha.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka, chov telat a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, olejnin a brambor

POŠUMAVÍ a. s.

Střelské Hoštice 194, 387 15 Střelské Hoštice
tel.: 383 399 708 | fax: 383 399 723 | e-mail: posumavi-ZAVINOVADLO:posumavi.eu

© AG25, 2014
Pošumaví O společnosti Pro akcionáře Pro včelaře Pro vlastníky půdy