Pošumaví a.s.

O společnosti

Pošumaví, a.s. je tradiční, dynamicky se rozvíjející zemědělskou společností. Vznikla v roce 1999 a hospodaří na orné půdě i trvalých travních porostech na rozhraní Jihočeského a Plzeňského kraje. Celková výměra obhospodařovaných pozemků je cca. 1320 ha. Akciová společnost je zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Od roku 2016 provozuje kompostárnu na BRO.

Zaměření

 • Živočišná výroba je soustředěná na chov skotu bez tržní produkce mléka.
 • Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, olejnin, luštěnin, brambor a trvale travních porostů.
 • Od roku 2016 provozujeme kompostárnu na biologicky rozložitelný odpad (BRO) a pomáháme s likvidací tohoto odpadu obci Střelské Hoštice a městu Horažďovice.
Žně v Pošumaví
Pošumaví a.s.
Pošumaví a.s.
Pošumaví a.s.
Traktor
Traktor
Seno
Žně
Žně
Svazenka
Zima v Pošumaví
Řepka
Svazenka
Brambory
Brambory
Balíky slámy
Pastva
Balíky slámy
Tele
Pošumaví
Balíky slámy

Program EU

Pošumaví, a.s. využívá při investicích podpory fondů EU a českého státu - programů vyhlášenými různými ministerstvy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicita projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000192

FVE

Název projektu: Fotovoltaický zdroj - Prošumaví, a.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000192

 

 

 

 

Cílem projektu je pořízení fotovoltaického systému o výkonu 99,33 kWP. Důvodem je úspora el. energie při provozu energeticky náročných zařízení. Výsledkem projektu je efektivní nakládání s vlastní vyrobenou el. energií vedoucí ke snížení energetické bilance i provozních nákladů společnosti.

 

 

 

Datum zahájení Projektu: 22.3. 2022.

 

Plánované datum ukončení Projektu: 30.11. 2023.

 

 

 

Celková investice: 2 464 827,- Kč bez DPH.

 

Požadovaná dotace: 834 080,39,- Kč.

 

 

 

 

 

Projekt byl realizován za finanční podpory fondu EU a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Národního plánu obnovy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokončené investice:

Modernizaci skladového hospodářství - oprava skladových hal pro uskladnění obilovin a olejnin včetně provzdušnění v celkové kapacitě cca 4000 t

Střelské Hoštice

Živočišná výroba

 • Novostavba stáje pro výkrm býků
 • Novostavba seníku
 • Celková oprava stáje pro odchov hovězího dobytka
 • Oprava infrastruktury

Rostlinná výroba

 • Skladem obilovin a olejnin s provzdušňováním na cca 1000 tun
 • Sklad Brambor
 • Bramborárna + mobilní třídící linka brambor
 • Rozsáhlá oprava dílenských prostor

Různé

Kozlov

 • Rekonstrukce hnojiště a jímky
 • Investice do posklizňové linky se skladem obilovin s provzdušňováním na cca. 700 tun

Střelskohoštická Lhota

 • Skladem obilovin s provzdušňováním na cca 2300 tun
 • Součástí investic je také rozsáhlá modernizace zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy

Připravované a rozpracované projekty:

 • Inovativní technologie pro pěstování širokořádkových plodin
 • Fotovoltaický zdroj umístěn na střeše opravárenské dílny
 • Klimatizovaný sklad brambor

Pro nákup zemědělské techniky a nákup půdy využívame podporu PGRLF v programu PŮDA a Zemědělec.